Asansörlerde gördüğümüz kırmızı etiketler, asansörün kullanım açısından çok yüksek riskli olduğunu belirten ve gösteren bir etikettir. Yetkili kurum ve kişiler tarafından yapılan denetimler sonucunda halihazırda kullanılan asansör eğer kırmızı etiket aldıysa, artık o asansörün kullanılması can ve mal güvenliği açısından kesinlikle uygun değildir ve kırmızı etiket alan o asansörün kullanılmaması gerekir.

Asansörlerin periyodik kontrol muayenesi ve bu muayene sonucunda verilen etiket sistemi, direkt olarak sizin can ve mal güvenliğinizi korumak amaçlı yapılan bir uygulamalardır. Bu cihetten yapılan kontroller sonrasında tespit edilen aksaklıklar ilk önce yazılı olarak bildirilir ve bildirilen aksaklıkların, 1 ay içerisinde giderilmesi istenir, aksi takdirde bildirilen aksaklıkları giderilmeyen asansörler mühürlenerek kullanım dışı bırakılır. Unutmayın ki, asansörlerin yıllık kontrolü, bağımsız ve tarafız A tipi periyodik muayene firmaları tarafından yapılmaktadır. Bu kontroller esnasında daha önce anlaşma sağladığınız asansör bakım firmasınında hazır bulunması gerekmektedir.

Asansörlerde kırmızı etiket veya sarı etiket alınmasına neden olan aksaklıkların giderilmesi, 1. derece bina yöneticisinin sorumluluğundadır.