Günlük hayatta kullandığımız asansörlerin yeşil etiket alması için konusunda uzman kontrol mühendisleri tarafından çeşitli testlere tabi tutulması gerekmektedir. Asansörlerin yapılan test sonucunda ortaya çıkan kusurları apartman yöneticileri başta olmak üzere, sorumlu asansör firmasına ve sorumlu yetkili servise de bildirilmektedir. Testler sonucunda ortaya çıkan kusurların düzeltilmesi için 30 ila 60 gün arasında süre tanınmaktadır. Tanınan bu süre zarfında asansörler sorumlu yetkili servis tarafından revizyon, bakım ve onarım çalışmalarına tabi tutulurlar. Yapılan bu düzenleme işlemlerinden sonra asansörler yine yeşil etiket alamadığı takdirde bu asansörlerin kullanılması yasaklanmaktadır. Kullanımı yasaklanan asansörler ise mühürlenmekte ve mührün sökülmemesine dair de çeşitli zaman aralıkları ile kontrol edilmektedirler. Ayrıca tanınan süre zarfında yeşil etiket ile geçmeyip bir sonraki kontrolde de hatalarını düzeltmemiş ve eksikliklerini tamamlamamış olan asansörlerin yöneticilerine para cezası kesilmektedir. Bu cezalar ise apartman yönetimi bünyesinde tüm apartman olarak ödenecek olan cezalardan oluşmaktadır.

Asansörlerde yeşil etiket, adından da anlaşılacağı üzere güveni ifade etmektedir. Başka bir deyişle yeşil etiket ile can ve mal taşıma konusunda asansörün risk taşımadığını söylemek mümkündür. Bu sayede alınan yeşil etiketin belirli periyot zamanı dışında ekstra kontrole ihtiyacı bulunmamaktadır. Alınması gereken en ideal etikettir. En üst düzeydir ve bu derecenin üstü bulunmamaktadır. Ülkemizde kontrol edilmiş asansörlerin dörtte bir oranı yeşil etiket almıştır. Bu durum da çoğunlukla asansörlerin yeni olmasından kaynaklıdır. Aslında bu aynı zamanda üzücü de bir durumdur. Ancak son dönemlerde sık yapılan kontroller ve rutin testler sonucunda bütün asansörlerin tek tek yeşil etiket alması amaçlanmaktadır.

Yeşil etiket alan asansörler, yıllık asansör bakımlarını periyodik olarak yaptırmaları halinde bir sıkıntı yaşamayacaklardır. Yeşil etiketler, asansörlere yönetmelik gereği her yıl yapılması gereken rutin bakımlar yapıldıktan sonra bir sıkıntı ile karşılaşılmamışsa yenilenir. Zira her yeşil etiketin geçerlilik süresi bir sonraki kontrollere kadardır.