Dünya değişiyor, binalar değişiyor, insanlar değişiyor, gereksinimler değişiyor. Tüm bu gelişmelerin yanında da yaşam standartları ve bunun paralelinde de ihtiyaçlar değişiyor.